top of page
over ons.JPG

Projectinformatie

Tijdens Alle Zielen staan we stil bij degene die we missen. Dat doen we met theater, muziek, kunst, klank, poëzie, zang en licht. We komen samen en vinden elkaar in verdriet, rouw en gemis. Want gedeelde smart is halve smart.

 

Alle Zielen wil iedereen de mogelijkheid bieden om op een persoonlijke en eigentijdse manier de doden te herdenken. Het project wil met diverse kunst- en cultuuruitingen ruimte creëren om stil te staan bij degene die gemist worden. Een avond waarop iedereen, jong en oud, met verschillende achtergronden zich welkom en uitgenodigd voelt de doden en degene die gemist worden te herdenken op een manier die aansluit bij een persoonlijke behoefte en bij deze tijd. 

pag. 2.jpg

Aanleiding

Van oudsher komen tijdens Allerzielen de katholieke begraafplaatsen tot leven. Op het kerkhof en in de mis gedenken we onze overledenen. Maar is dit de enige manier om te gedenken? Met muziek, theater, poëzie en kunst biedt Alle Zielen op een eigentijdse manier iedereen de gelegenheid de schurende momenten van het missen, de rauwe kanten van verdriet en het mysterie van de dood een plek te geven en degenen die gemist worden te herdenken.  Alle Zielen is een nieuwe vorm van volkscultuur om het gemis en de dood een plekje in je leven te geven, zeker nu voor velen de religieuze kaders zijn verdwenen. Nieuwe manieren van zingeving, daar draait het om.

Eenzaamheid

pag. 3.jpg

Ieder mens is eenzaam in het eigen verdriet. Zeker in een tijd waarin de vanzelfsprekendheden om eenzaamheid op te vangen, verdwijnen of verdwenen zijn. De kerkgemeenschap had hierin een belangrijke taak. Maar ook de gemeenschap van een dorp, wijk of straat had in de bestrijding van eenzaamheid een relevante functie. Die structuur is niet meer vanzelfsprekend en dat roept voor veel mensen gevoelens van eenzaamheid op. Ook hierin is een rol voor Alle Zielen weggelegd. 

pag. 4.jpg

Ontmoeten

Elkaar ontmoeten staat centraal. Samen verdriet dragen is minder zwaar. Alle Zielen is hét moment om mensen te ontmoeten met een vergelijkbare ervaring van verlies en gemis. Om gevoelens van rouw en verdriet te delen. Om het gesprek daarover aan te gaan in het veilige donker en in een sfeervolle omgeving. Om het verhaal van een ander te horen en om je eigen verhaal te vertellen. We ontmoeten elkaar tijdens Alle Zielen op het stemmige en sfeervolle terrein van de Abdij van Berne. Een bijzondere locatie met historische waarden ingebed in een groene omgeving. Er zijn meerdere routes die de bezoeker op binnen en buiten locaties langs kunstwerken, muziek optredens, voorstellingen, installaties en koffieplekken voeren.

bottom of page